Försäkringar

Reparation av bilenVad ska man tänka på när man vill teckna en försäkring till sin bil? Det finns tre olika typer av bilförsäkring: trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Vilken man väljer kan bero på vilken ålder det är på bilen och vad man vill ha försäkring för. Med nya bilar ingår en vagnskadegaranti som räcker i 3 år. Vill man ha fortsatt försäkring på vagnskada så måste man teckna vagnskadeförsäkring.

Det finns lite olika försäkringar och garantier på marknaden och en del av dem kommer med en nybil och ges av tillverkaren. Några garantier är till exempel rostskyddsgaranti och vagnskadegaranti. Sedan så finns det försäkringar som veteranbils försäkring.

Trafikförsäkring – Obligatorisk försäkring enligt lag som täcker skador på annans fordon och personskador på andra än den som vållar skadan.
Halvförsäkring – Kallas även för delkasko. Halvförsäkringen innehåller trafikförsäkring samt rättsskydd, maskinskada, brandskada, glasskada, stöldskada, räddning och maskin. Den försäkrar normal utrustning som finns inuti eller utanpå bilen.
Helförsäkring – Innehåller halvförsäkring samt trafikförsäkring. Utöver detta så innehåller helförsäkring även vagnskadeförsäkring som ger skydd om försäkringstagaren själv orsakar skadan.

Det lönar sig att göra jämförelser på nätet över olika försäkringsbolag och deras priser. Konsumentverket rekommenderar att man kan använda denna sida för att jämföra bilförsäkringar. Det kan vara väldigt stora prisskillnader mellan de olika försäkringsbolagen och man kan tjäna tusenlappar.