Ha koll på bilens temperatur

· Bilar
Author

Hur ofta kontrollerar du att bilen kylsystem är i ordning? Det är viktigt att man byter de remmar och delar i bilen som har med bilens temperatur att göra. I värsta fall kan bilens motor skära och du får lägga tiotusen-tals kronor på byte av motor.

Vad ingår i kylsystemet? Till exempel generator rem, kylare, termostat och vattenpump. Alla har en viktig funktion och om man inte byter delarna så får man stora skador i motorn eller försämrad körmiljö.

  • Generator rem – Generator remmen driver bland annat bilens kylsystem genom att leverera ström till den. Skulle generator remmen gå av under en körning så märker du det genom att bilens belysning blir svagare för batteriet inte laddas längre utan töms på ström.
  • Kylare – Bilens kylare har som funktion att kyla ner motorn som blir het under körningen. Kylaren är fylld med kylarvatten och cirkulerar runt för att kyla motorn. När man kör så kyler fartvinden det heta vattnet som kommit till kylaren och som sedan cirkulerar tillbaka för att kyla motorn.
  • Termostat – Termostaten skall se till att motorn har rätt arbetstemperatur. En trasig termostat kan inte reglera flödet av kylvätska.
  • Vattenpump – Vattenpumpen är det som transporterar kylvätskan runt i bilen. Vattenpumpen drivs oftast av kamremmen och när man byter den så brukar man byta vattenpumpen också. Detta gör man för att det är svårt att komma åt vattenpumpen annars.

Som nämndes ovan under vattenpump så är det viktigt att också byta kamrem. Skulle kamremmen haverera så kommer bilens motor med största säkerhet att haverera. Att köpa en ny motor är en utgift som vi alla vill undvika. Även om man har en gammal bil så är det värt att göra reparationsarbete och underhåll av bilen årligen. Sköter man bilen så har man en trogen tjänare i många år även efter bilens bäst före datum.

 

Leave a Comment