Tjänstebil

· Bilar
Author

Det som ofta kommer upp till diskussion i ett företag är om man skall ha en tjänstebil eller inte. Reglerna för tjänstebilar är snåriga och vi skall försöka reda ut begreppen.

bil

Det kan vara mycket svårt att räkna på om det lönar sig att ha en tjänstebil i företaget eller om man hellre skall välja att köra med sina privata bilar och få ersättning för varje körd mil. Det viktiga när man väljer mellan att ha tjänstebil eller inte är att lära sig hur skattereglerna är.

När man kör med privat bil har företaget möjlighet att lämna 18,50 kr i skattefri ersättning per körda mil till en anställd. Man kan lämna högre ersättning men då är inte ersättningen över 18,50 kr skattefri för den anställde. Den ersättning som företaget betalar till sin anställde är helt avdragsgill i företaget.

chevaOm man väljer att leasa en tjänstebil måste man fundera över vilken sorts bil man skall välja. Väljer man en lastbilsregistrerad bil kommer man att kunna göra avdrag för hela momsen och det är mycket fördelaktigt för företaget. Men, här skall man vara lite noggrann. För att företaget skall ha möjlighet att lyfta hel moms måste det finnas en luftspalt mellan bilen och flaket. I skatteverkets information står att ”flaket skall vara en separat karosserienhet”. Det här kan man få uppgift av från försäljaren. Om du vill läsa mer om reglerna för moms då det gäller inköp eller leasing av en tjänstebil går du till skatteverkets information.

När man har rätt att dra hela momsen på en lastbil man leasar måste man också ta hänsyn till förmånsbeskattningen. Om man använder bilen privat skall man deklarera en bilförmån som är olika stor beroende på vilken sorts bil man hyr och vilken ålder den har. Det kan bli en förhållandevis stor intäkt att deklarera för och det är därför viktigt att räkna ordentligt på alla delar innan man bestämmer sig för tjänstebil.

När man leasar eller köper en tjänstebil som är miljövänlig finns en hel del ekonomiska fördelar. Detta har gjort att många biltillverkare satsar på mer miljövänliga bilar vilket vi alla tjänar på. De skattemässiga fördelarna är stora.

 

Leave a Comment